Zasady odpłatności za obiady w SP 44

Rodzicu jeżeli decydujesz się na wpłatę poprzez przelew, upewnij się czy szkoła posiada Twój aktualny adres e-mail. Adres ten jest nam niezbędny w celu powiadomienia Państwa o ewentualnych odpisach. W szczególności kierujemy tę wiadomość do rodziców klas I szkoły podstawowej.
Zasady płatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 44
Wpłacać za obiady można:
1. w sekretariacie szkoły gotówką,
2. na konto szkoły – po uprzednim sprawdzeniu kwoty podanej w szkole na stronie ogłoszeń przy sekretariacie lub na stronie internetowej (w menu Obiady).
Numer konta i dane, na który można wpłacać należności za obiady:

94 1020 4900 0000 8902 3084 5523

Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia

Przy wpłacie na konto bankowe szkoły obowiązkowo należy podać w tytule wpłaty następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
W przypadku wpłaty niepełnej kwoty należy wyszczególnić dni, w których dziecko będzie korzystać z obiadów.

BARDZO WAŻNE !!!
• Wpłata powinna być dokonana w terminie podanym na stronie internetowej lub w sekretariacie,
• Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc (pomniejszając ją o ewentualne odpisy za poprzedni miesiąc-informacja w sekretariacie szkoły bądź telefonicznie 586254825).
• Po terminie płatności, wpłaty tylko gotówką w sekretariacie szkoły.
• W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 14.00 poprzedniego dnia (ustnie w sekretariacie szkoły lub pod nr tel. 58 625 48 25).
Na podstawie Uchwały XVI/378/08 Rady Miasta Gdynia opłata za obiady wnoszona musi być obowiązkowo w okresach miesięcznych z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów.