Zasady odpłatności za obiady w SP 44

Zasady odpłatności za obiady

 1. Wpłaty za obiady przyjmowane są „z góry” za dany miesiąc. Uczeń nie jest automatycznie włączany do żywienia w następnym miesiącu.
 2. Opłaty dokonujemy wyłącznie przelewem.
  Numer konta: 94 1020 4900 0000 8902 3084 5523

  W tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc którego dotyczy wpłata ( jeżeli nie wszystkie dni – to wyszczególnić)
 3. Terminy wpłat dostępne są na stronie internetowej szkoły lub na tablicy obok wejścia na stołówkę.
 4. Dokonując opłaty należy uiścić kwotę podaną na stronie internetowej szkoły, pomniejszoną o odpisy, pod warunkiem, że zostały one wcześniej zgłoszone.
 5. Odpis z obiadu za dany dzień/okres można zgłosić telefonicznie na numer telefonu 58 6254825 wew. 132 lub mailowo na adres intendent@sp44.edu.gdynia.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji do godz. 14.00.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba dziecka) w dniu, którego dotyczy rezygnacja, najpóźniej do godziny 8.00
 6. Informację o odpisach można uzyskać pod numerem telefonu 58 6254825 wew. 132 lub mailowo intendent@sp44.edu.gdynia.pl
 7. Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 12.00 (data wpływu na konto szkoły)