Zasady odpłatności za obiady w SP 44

Rodzicu , upewnij się czy szkoła posiada Twój aktualny adres e-mail. Adres ten jest nam niezbędny w celu powiadomienia Państwa o ewentualnych odpisach. W szczególności kierujemy tę wiadomość do rodziców klas I szkoły podstawowej.
Zasady płatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 44
Wpłacać za obiady można wyłącznie na konto szkoły – po uprzednim sprawdzeniu kwoty podanej w szkole na stronie ogłoszeń, na tablicy przy wejściu na stołówkę lub na stronie internetowej (w menu Obiady) z uwzględnieniem kwoty odpisu udostępnianej na stornie internetowej szkoły pod koniec każdego miesiąca.
Numer konta i dane, na który można wpłacać należności za obiady:

94 1020 4900 0000 8902 3084 5523

Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia

W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać  następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
W przypadku wpłaty niepełnej kwoty należy wyszczególnić dni, w których dziecko będzie korzystać z obiadów.

BARDZO WAŻNE !!!
• Terminy wpłat dostępne są na stronie internetowej lub na tablicy obok wejścia na stołówkę,
• Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc (pomniejszając ją o ewentualne odpisy za poprzedni miesiąc-informacja u intendenta szkoły, bądź telefonicznie 586254825 wew. 132).
• W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 14.00 poprzedniego dnia (ustnie u intendenta szkoły lub pod nr tel. 58 625 48 25 wew. 132).
Na podstawie Uchwały XVI/378/08 Rady Miasta Gdynia opłata za obiady wnoszona musi być obowiązkowo w okresach miesięcznych z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 12:00