|

Wielki Maraton Czytelniczy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych dla uczniów:

·         klas II-III szkoły podstawowej – „Spotkacie Nowych Przyjaciół”

·         klas IV-VI szkoły podstawowej – „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”

·         klas VII i gimnazjum – „W Lustrze Książki”

 

Uczniowie biorący udział w konkursie, raz w miesiącu rozwiązują test związany z lekturą.

Lektura na wrzesień:

·         klasy II-III SP: Martin Widmark, Christina Alvner „Nelly Rapp i białe damy”

·         klasy IV-VI SP: Grażyna Bąkiewicz „Mówicie mi Bezprym”

·         klasy VII i gimnazjum:  Lois Lowry „Posłaniec”

 

Pierwszy test odbędzie się 10 października 2017 r.

Wyniki i terminy kolejnych etapów wywieszone będą w bibliotece.