Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice!

Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez Pana Mirosława Widowskiego z firmy Bezpieczny.pl sp. z o.o.

Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, proponujemy skorzystanie z portalu on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom.
Szkoła otrzymała dedykowany link, dzięki któremu Rodzic wykupujący polisę w formie indywidualnej otrzymuje 10% zniżki na dowolnie wybrany wariant ochrony, na każde z ubezpieczanych przez siebie dzieci. W ten sposób składka jest niższa niż w ubezpieczeniu grupowym.

Ubezpieczenie AXA można kupić w ciągu kilku minut, wchodząc na stronę Bezpieczny.pl poprzez poniższy link:
https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/24057
lub samodzielnie wejść na stronę www.bezpieczny.pl wybrać ubezpieczenie NNW SZKOLNE, a podczas wypełniania formularza zakupowego podać KOD OPIEKUNA 24057. Uprawnia on do 10% zniżki.
Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne
Jeżeli Państwo zdecydują się na zakup polisy, należy to zrobić jak najszybciej, aby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona w ramach polisy bezpieczny.pl/axa rozpoczyna się od następnego dnia po opłaceniu składki.
Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły:
Mirosław Widowski
604 576 453
mwidowski@bezpieczny.pl