Obiady – październik 2017

W październiku 2017r. koszt obiadów wynosi 66,00 zł tj. 22 dni x 3,00 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły w dniach 25 -29.09.2017r.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.