|

Wielki Maraton Czytelniczy

Test odbędzie się 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9:50 w stołówce.

Kolejna lektura:

klasy 2 – 3 SP: Agnieszka Stelmaszczyk, Zbawcy książek
klasy 4 – 6 SP: Elżbieta Zubrzycka, Nie poddawaj się
klasy 7 SP oraz gimnazjum: Orson Scott Card, Gra Endera