Obiady – listopad 2017

W listopadzie 2017 r. koszt obiadów wynosi  63,00 zł tj. 21 dni x 3,00 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły (informacja na stronie na tab. ogłoszeń)

w dniach 25 -31.10.2017r

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.