Informacje RR

Odpłatności na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 44 można dokonywać:

– gotówką,

– przelewem.

Wysokość dobrowolnych składek w roku szkolnym 2019/2020

a) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum: 70 zł;

W przypadku rodzeństwa ucznia, będącymi uczniami SP 44 opłata wynosi:

a) za pierwsze dziecko: 100% wysokości składki;

b) za każde kolejne dziecko: 50% wysokości składki.

Nr rachunku bankowego: 26 1160 2202 0000 0002 9161 4249

Millenium Bank