Obiady – grudzień 2017

W grudniu 2017 r. koszt obiadów wynosi:
45,00 zł tj. 15 dni x 3,00 zł
(do 21.12.2017)
Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) w dniach 24 – 30.11.2017 r.
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady ( z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.
Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.