Obiady – styczeń 2018

W styczniu 2018 r. koszt obiadów wynosi 51,00 zł tj. 17 dni x 3,00 zł (do 26.01.2018).
Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) w dniach 02-03.01.2018r.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.
Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.