Projekty unijne

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w projektach unijnych, w ramach których uczniowie uczestniczą w zajęciach, na których pogłębiają wiadomości i umiejętności oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Dotychczas braliśmy udział w następujących projektach:

  1. W latach 2001 – 2004 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w programie YOUTH, który miał na celu integracje młodzieży europejskiej podczas 2-tygodniowych wyjazdów w czasie wakacji do krajów partnerskich (6 krajów).
  2. Following the famous scientists  (2008-2010) – Zespół Szkół nr 12 był koordynatorem, projekt dotyczył sławnych naukowców wybranych przez kraje partnerskie (7 krajów).
  3. The sea, my city and me” (2011-2013) –  Zespół Szkół nr 12 był koordynatorem, projekt promował życie w mieście nadmorskim, możliwości, jakie ono daje młodym ludziom (6 krajów).
  4. Natural Wonders – study of national parks and reserves (2013-2015) – nasza szkoła była partnerem projektu, który zwiększał zainteresowanie problemami środowiskowymi  – 11 krajów
  5. Erasmus+ 2015-2018 Healthy lifestyle for hopeful future – nasza szkoła była partnerem projektu prozdrowotnego (6 krajów partnerskich). Więcej szczegółów na stronie projektu.

W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektów pn „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” , nasza Szkoła realizowała również zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy.
Projekt był realizowany w okresie 01.09.2016 – 31.10.2018r.