Obiady – luty 2018

W lutym 2018 r. koszt obiadów wynosi 39,00 zł tj. 13 dni x 3,00 zł (od 12.02.2018).

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 22-26.01.2018 r. lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń) w dniach 22.01 – 07.02.2018 r.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.