Dokumenty szkolne

Poniżej do pobrania następujące dokumenty szkolne:

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni (2017);
  • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (2018).
  • Procedury mający na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19

Załączniki