Obiady – marzec 2018

W marcu 2018r. koszt obiadów wynosi 60,00 zł tj. 20 dni x 3,00 zł ( 22-23.03 –rekolekcje – obiady w godz.12:00- 13:00)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 22-28.02.2018r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń).

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady ( z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca. W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.