|

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

W załączeniu zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Gdynia.

Załączniki