|

Wnioski dla kandydatów do SP 44 na rok szkolny 2018/2019

W załączeniu wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni. Do wniosku należy dołączyć kopię odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

Załączniki