|

Obiady – kwiecień 2018

W kwietniu 2018 r. koszt obiadów wynosi 45,00 zł tj. 15 dni x 3,00 zł (bez 18,19,20.04-egzaminy gimnazjalne i 30.04).

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 21-28.03.2018r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.