Obiady – maj 2018

W maju 2018 r. koszt obiadów wynosi 51,00 zł tj. 17 dni x 3,00 zł (od bez 07.05.2018, bez 25.05 i 31.05.2018).

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 23-27.04.2018r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.