Obiady – wrzesień 2018

We wrześniu 2018 r.  koszt obiadów wynosi 63,75 zł (tj.17 dni x 3,75 zł) (od 06.09.2018).

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 03-05.09.2018 r. lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 01 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.