Obiady – październik 2018

W październiku 2018 r. koszt obiadów wynosi 86,25 zł (tj.23 dni x 3,75 zł).
Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 24-25.09; 26-28.09.2018r. (26.09 – tylko przelewy) lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą
do 1 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.
Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.