Obiady – listopad 2018

W listopadzie 2018 r. koszt obiadów wynosi 71,25 zł (tj.19 dni x 3,75 zł) (od 5.11, bez 12.11)
Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 24-31.11.2018r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.
W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca. Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.