Obiady – grudzień 2018

W grudniu 2018 r. koszt obiadów wynosi 52,50 zł (tj.14 dni x 3,75 zł – do 20.12.2018. Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 26-30.11.2018r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń). Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.
Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.