Informacja o odpisach

Po 14 grudnia 2018r. odpisy za obiady nie będą przyjmowane – w związku z koniecznością rozliczenia obiadów w roku 2018.