Obiady w styczniu 2019

UWAGA!

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. żywienie w stołówce rozpoczynamy od dnia 07.01.2019r.

W styczniu 2019 r. koszt obiadów wynosi 71,25 zł (tj.19 dni x 3,75 zł).

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 2-4.01.2019r lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń). Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.