NASZA MAŁA OJCZYZNA

Dyrekcja SP44 oraz Fundacja Dom mojego Brata zapraszają na Uroczystość Otwarcia Korytarza Pamięci OBROŃCÓW WYBRZEŻA ’39 połączoną z Apelem Poległych. Uroczystości odbędą się 18.I o godzinie 10.00 w SP44.