Obiady w lutym 2019

W lutym 2019 r. koszt obiadów wynosi 37,50 zł (tj.10 dni x 3,75 zł) (bez 11-22.02.2019- ferie zimowe). Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 24-31.01.2019r. lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.