|

Obiady w marcu 2019

W marcu 2019 r. koszt obiadów wynosi 78,75 zł (tj.21 dni x 3,75 zł) (21-22.03 – rekolekcje – obiad – 11:30- 13:00).
Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 25-28.02.2019 r. lub na konto szkoły (informacja na stronie lub na tab. ogłoszeń)
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

W związku z dużą ilością obiadów i zmianami przepisów żywienia zbiorowego wpłaty za pojedyncze obiady przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego.