Praca szkoły w czasie zawieszenia zająć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie.

W związku z zawieszeniem zajęć i zagrożeniem epidemicznym informujemy, że sekretariat szkoły jest nieczynny dla interesantów, ale nie przerywa pracy.
Kontakt z sekretariatem jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Interesanci będą przyjmowani tylko w wybranych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny.

Dane kontaktowe:
1) Poczta e-mail: sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl lub sekretariat@sp44.pl
2) Telefon: 512 285 733 (w godzinach 8:00 – 16:00)

Nauczyciele w czasie zawieszenia zajęć będą korzystać z elektronicznych form pracy, wykorzystując do tego celu eDziennik, pocztę elektroniczną itp.

Prosimy o bieżące sprawdzanie komunikatów, prac domowych i innych zakładek na platformie eDziennik.