|

Wnioski kandydatów do SP 44 w Gdyni

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informujemy, że wnioski kandydatów o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni prosimy składać w miarę możliwości za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając podpisany przez rodziców skan lub zdjęcie wniosku na adres: sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl.

Oryginały wniosków będzie można dostarczać w terminie późniejszym (o czym zostaną Państwo poinformowani)

Wnioski dostępne są TUTAJ.