Procedury w związku z organizacją zajęć w szkole od dnia 25-05-2020r.

W związku z organizacją od dnia 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 0-3 oraz konsultacji dla uczniów klas 8 (oraz od 1 czerwca 2020r. klas 4-7) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni wprowadza z dniem 25-05-2020r. Procedurę na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni. Do zaznajomienia się i przestrzegania niżej załączonej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice, których dzieci będą uczestniczyć na zajęciach w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego.