Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019-2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego dla klas 1-7 (rozdanie świadectw) zostanie ustalona w najbliższym czasie, po uzyskaniu ostatecznych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacja o terminach rozdania świadectw i zaświadczeń OKE dla uczniów klasy 8 zostanie podana do wiadomości dnia 19-06-2020r.

Dokładny terminarz i sposób odbierania dokumentów przez uczniów klas 1-7 i klas 8 zostanie opublikowany dnia 19-06-2020r. na stronie internetowej naszej szkoły