|

Zwrot podręczników dotacyjnych i książek wypożyczonych z biblioteki

Uczniowie klas I – VII zwracają książki i podręczniki we wrześniu 2020 r.

Natomiast uczniowie klasy VIII książki i podręczniki oddają 19 czerwca 2020r, w godz. 10.00-13.00.

Przypominamy, że nie oddajemy zeszytów ćwiczeń oraz podręczników do religii!