Obiady we wrześniu 2020

We wrześniu 2020 r. koszt obiadów wynosi 72 zł (tj.18 dni x 4,00 zł)
Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły (podane tutaj) do 04.09.2020 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 7.09.2020).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00