|

Zmiana w rozliczaniu odpisów za obiady

W październiku 2020 nastąpi zmiana terminu naliczania odpisów.

W październiku odpisy będą rozliczone do 25.10 a następne co miesiąc od 25 do 25 następnego miesiąca.

Lista odpisów z numerem obiadowym każdego ucznia i z kwotą o ile trzeba pomniejszyć wpłaty na następny miesiąc będzie umieszczana na stronie szkoły 26 każdego miesiąca np. nr. 35 – 12 zł ( tj.3 dni odpisane).

Wszelkie informacje dotyczące obiadów pod numerem 58 625 48 25 wew. 132 lub u kierownika świetlicy.