Informacja o odpisach za październik 2020 (do 25.10)

Informujemy, że odpisy za obiady w czasie zdalnego nauczania dla klas 4-8 zostaną odliczone automatycznie.

W przypadku nałożenia kwarantanny na całą klasę obiady są odpisywane również automatycznie, bez konieczności zgłoszenia.

Załączniki