Dni „dyrektorskie” 12 i 13 listopada 2020r.

Informujemy, że dni 12 i 13 listopada 2020 roku, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni, pozytywną opinią Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Jeśli któreś z dzieci zamierza korzystać w tych dniach ze świetlicy szkolnej, prosimy o kontakt w tej sprawie z kierownikiem świetlicy – panią Marią Zarębską.