Nowe szkolenia dla nauczycieli klas 1-3 ze szkół podstawowych

Microsoft przygotował cykl szkoleń dotyczący nauki zdalnej.

Szkolenie nr 1 – Część I: Przygotowanie środowiska Office 365 i Microsoft Teams do pracy z uczniami klas 1-3 – 18.11.2020 (środa) godz. 16.00-17.00

Link do webinaru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZmNzA4OTYtOGEwZi00NGM1LWI1MDAtMjI0OTg5MmZmM2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Szkolenie nr 2 – Część II: Przygotowanie środowiska Office 365 i Microsoft Teams do pracy z uczniami klas 1-3 – 25.11.2020 (środa) godz. 16.00-17.00

Link do webinaru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNmOGU5MDMtZWExMS00NGE4LWEyZDYtMTVhZDVhYWQxMjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Szkolenie nr 3 – Jak przygotować dzieci oraz materiały dla uczniów klas 1-3  – 2.12.2020 (środa) godz. 16.00-17.00

Link do webinaru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThhNTkxMTktOGMxMy00MzI2LTllOTktYjc5MjQwMGViMjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d