Informacja o nadpłatach i odpisach za obiady

Nadpłaty, odpisy za niewykorzystane posiłki będziemy zwracać w miesiącu grudniu 2020 r przelewem na państwa rachunek bankowy.