Zawieszenie zajęć w klasach 1-3

Z powodu braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych z powodu dużej absencji nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego szkoły, zajęcia stacjonarne i zdalne w klasach 1 – 3 zostają zawieszone w dniach od 04-03-2021 r. do 05-03-2021 r. Zawieszona w tych dniach zostaje również działalność świetlicy szkolnej. Zajęcia zdalne w klasach 4 – 8 odbywają się normalnie. Odział przedszkolny działa na dotychczasowych zasadach (bez możliwości pobytu dziecka w świetlicy szkolnej).