|

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

29 marca 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni.

W załączeniu zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Gdynia, kryteria rekrutacji oraz wniosek dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

Załączniki