Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w Programie dla szkół

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną przekazujemylist do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

W przygotowanej informacji przypominamy rodzicom o wprowadzonych zmianach w realizacji „Programu dla szkół” w związku obecną sytuacją epidemiczną.

Z poważaniem

Departament Wspierania Konsumpcji
Krajowy Ośrodek Wspierania Konsumpcji

Załączniki