Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1

W załączeniu lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni.

Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły, do 31 maja 2021 roku należy złożyć osobiście (lub przesłać skan na adres e-mail: sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl) wydrukowane i opatrzone własnoręcznym podpisem załączone Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole.

Załączniki