|

Nasi Mali Przyjaciele

Projekt edukacyjny Nasi Mali Przyjaciele był wdrażany w okresie wrzesień 2019r. – czerwiec 2021r. Jednak prace i efekty z nimi związane trwają nieustannie, gdyż ogród budzi się do życia każdej kolejnej wiosny.

Treść projektu

Cel główny:
• motywowanie uczniów do poznawania i docenienia wartości lokalnej przyrody oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:
• inspirowanie uczniów oraz lokalnej społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia owadów zapylających i ptaków w Polsce,
• wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie relacji pomiędzy owadami zapylającymi, ptakami a bioróżnorodnością,
• stworzenie uczniom możliwości oglądania wielu gatunków roślin w różnych fazach ich rozwoju oraz poznania zachowań owadów/ptaków w naturalnym środowisku,
• aktywizacja rodziców i włączenie ich w działalność edukacyjno-wychowawczą szkoły,
• propagowanie twórczych, rodzinnych sposobów spędzania wolnego czasu,
• zagospodarowanie terenu przyszkolnego, jego reorganizacja i uatrakcyjnienie,
• promowanie szkoły w środowisku.
Formy realizacji:
• Wykonanie nasadzeń roślin miododajnych i przyciągających owady zapylające,
• Umieszczenie wśród ww. roślin hoteli/domków dla owadów,
• Umieszczenie na terenie zielonym wokół szkoły karmników i poidełek dla ptaków,
• Rozwieszenie budek lęgowych na terenie wokół szkoły,
• Dokarmianie ptaków.

Termin realizacji:
wrzesień 2019r-czerwiec 2021r

Plan pracy:
• Wykonanie nasadzeń roślin miododajnych i przyciągających owady zapylające, (wrzesień 2019, wrzesień 2020)
• Umieszczenie wśród ww. roślin hoteli/domków dla owadów (październik 2019, wrzesień 2020)
• Umieszczenie na terenie zielonym wokół szkoły karmników dla ptaków (listopad 2019, wrzesień 2020)
• Umieszczenie w ogródku edukacyjnym poidełek dla ptaków (październik 2020)
• Rozwieszenie budek lęgowych na terenie wokół szkoły (listopad 2019, wrzesień 2020).
• Dokarmianie ptaków(listopad- marzec każdego roku)

Rośliny do nasadzeń, budki, karmniki, hotele dla owadów itd. przekażą autorowi projektu uczniowie/wychowawcy/rodzice zgodnie
z harmonogramem.

autor projektu Marzena Pawelska-Borska