Obiady we wrześniu 2021

We wrześniu 2021 r. koszt obiadów wynosi 76 zł (tj.19 dni x 4,00 zł) (od 6.09.2021)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 02.09.2021 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 06.09.2021) (informacja na stronie szkoły)

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą
do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00