|

Projekt edukacyjny „Emocja”

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 2c będzie brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja. W ramach realizacji odbędzie podróż do Krainy Kreatywności, w której oprócz integracji grupy, popracuje nad rozbudzaniem wiary we własne siły oraz kreatywności. W kolejnym module odwiedzi Krainę Wyobraźni, otwierającej fantazję. Następnie wejdziemy do Krainy Mocy Słów, uwrażliwiającej na moc wypowiedzi. W Krainie Empatii dzieci popracują nad kształtowaniem szacunku dla siebie i innych ludzi. Ostatnim miejscem będzie Kraina Odwagi, w której omówimy swoje mocne i słabe strony oraz nauczymy się pokonywać trudności.