|

Nasi najmłodsi uczniowie

Dzieci uczęszczające do zerówki w naszej szkole, realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Funkcjonują one „poza szkolnym dzwonkiem”, spędzając czas w swojej sali. Wszelkie wyjścia z sali organizowane są w taki sposób by zapewnić naszym najmłodszym komfort i bezpieczeństwo. Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 5 godzin dziennie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców pracujących oferujemy opiekę świetlicową w godzinach 6.30-17.00. Zatem dzieci mogą z niej skorzystać zarówno przed, jak i po zajęciach. W ramach 5-godzinnych zajęć wychowania przedszkolnego dzieci zjadają w sali I i II śniadanie, mają zajęcia dydaktyczne w tym religię 2×30 minut /tydzień (dla chętnych) i j.angielski 2×30 minut/tydzień, spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu, spożywają obiad w stołówce szkolnej, a także mają chwilę na aktywność twórczą i zabawę swobodną.

W trakcie rocznego przygotowania przedszkolnego w naszej szkole dzieci „oswajają się” ze szkołą, dzięki czemu rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej jest mniej stresujące, zarówno dla rodziców jak i ich pociech.