Obiady w listopadzie 2021

W listopadzie 2021 r. koszt obiadów wynosi 72 zł (tj.18 dni x 4,00 zł) (bez 01-02 i 11-12.11.2021)

Wpłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto szkoły do 30.10.2021 do godz.11:00 (gwarancja obiadu 03.11.2021) (informacja na stronie www.sp44.pl).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. informujemy, że wpłaty za obiady (z wyłączeniem września i stycznia) przyjmowane będą
do 1 każdego miesiąca.

Kuchnia wydaje obiady opłacone dnia poprzedniego do godz. 11:00