|

Designerskie hotele dla owadów

W grudniu 2021r, na terenie zielonym wokół naszej szkoły powstał kolejny hotel dla owadów. Tym razem przy współpracy z Urzędem Miasta Gdyni.

Projekt przewidywał wykonanie obiektów małej architektury jakimi są hotele dla owadów. Mają one charakter dizajnerskich ekologicznych rzeźb pełniących funkcję zarówno artystyczną, jak i ekologiczną. Ich celem jest wspomaganie funkcjonowania owadów będących integralną częścią miejskiego ekosystemu i będących jednym z czynników budujących zrównoważone i przyjazne środowisko miejskie.

Zaprojektowane hotele przeznaczone są dla owadów pożytecznych, bezpiecznych, nie żądlących czy kłujących, m.in. skorków, które żerują na szkodnikach upraw i redukują populację mszyc, złotooków potrafiących zlikwidować 450 mszyc w ciągu zaledwie 2 tygodni, biedronek, trypoxylonów czy owadów zapylających takich jak murarka ogrodowa i murarka rogata.

Ponadto projekt ma na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie dizajnu elementów małej architektury. Jego realizacja pokazać ma możliwości projektowania proekologicznego przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych i wysokiej wartości projektowej, a także możliwość współpracy między zróżnicowanymi branżami, takimi jak ekolodzy, producenci i projektanci. Efektami tej współpracy ma być budowanie zrównoważonego miasta przyszłości, szerzenie wiedzy o znaczeniu owadów w mieście oraz promocja miasta w kontekście dbałości o ekosystem i komfort życia mieszkańców.
Owady wprowadzą się do hoteli na wiosnę.

A więcej na ten temat można przeczytać na https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/designerskie-hotele-dla-owadow,562344