Заяви для біженців з України (Wnioski dla kandydatów do szkoły pochodzących z Ukrainy)

Додані заявки для українських учнів, які бажають навчатися у школі № 44 м. Гдиня.

W załączeniu wnioski dla uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy chcą uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni.

Załączniki