Wielki Maraton Czytelniczy

Lektury na marzec/ kwiecień

To już ostatni etap maratonu
• uczniowie klas 2 – 3 Milewska Marta, Mietek i skarb Wejhera
• uczniowie klas 4 – 6 Papuzińska Joanna, Darowane kreski
• uczniowie klas 7 – 8 Verne Juliusz, Dzieci Kapitana Granta

Test nr 7 ze znajomości wyżej wymienionych książek odbędzie się 11 kwietnia 2022r.